INNHALD

INNHALDSLISTA

 

Den opprinnelege Os Soga.:

 Emne: INNHALDSLISTA

Artiklar

 

Osbygdi

Ei ferd gjennom Osbygdi

Eit utsyn frå Møsnuken

Osfeltets Geologi

Voksterlivet i Os

Fornminne i Os

Jord og eigedom, vokster og økonomiske tilhøve

Jordbruk

Arbeidsliv

Fiske og Sjøferdsla

Hus og Heim

Helg og høgtid

Tru og trudomsarbeid

Skule og Opplæring

Kyrkja, Prest og Klokkar

LyseKloster

Osingane i felten

Rettskipnad

Bygdestyring og Bygdearbeid

Handel og Pengestell

Fattigstell og Forsyting

Helsa og Vanhelsa

Samferdsla og Ferdslevegar

Post og Telefon

Bøker og Boksamlingar

Lag og Samskipnad

Politikk og Val

Namn og Namneskikk

Frå Brukat til Pendlar

Næringslivet i Os 1920 - 1970

Ruteferdsla mellom Bergen og Indre Midthordland 1861 - 1965

Rosemåling i Os

Byggjeskikken i det gamle Os

Lagsarbeid i Os

Kyrkja i Os

Osbygdi under okupasjonen 1940 - 1945

Talemålet i Os

Stadnamn i Os

Dyre og Fuglelivet i Os

Gard og Ætter

Busetnaden og Gardane

Grendene i Bygdi

Innflytting til Osbygdi

Utflutte Osingar

Amerikafararar

Utflutte Gardbrukarar

Utflutte Sjømenn og Arbeidarar

Utflutte Handverkarar og Handelsmenn

Andre utflutte Osingar

Gards- og Ættesoga

Dei einskilde gardane

Askvik

Balland

Berge

Bjånes

Bjoarvik

Bjørnen

Borgen

Bø 1.doc

Bø 1.htm

Bøsæter

Drange Indre

Drange Ytre

Døsen

Eide

Ferstad

Forstrønen

Garvik

Gjemdal

Grindevoll

Gåssand

Halhjem

Hatvik

Hatvik laksevåg

Hauge

Haugland Indre

Haugland Ytre

Haukeland

Heggland

Hetleflåten

Hjelle

Holen

Hovland

Kalvetræ

Klyva

Kuven

Kvalesund

Lekven Indre

Lekven Ytre

Lepsøy

Lien

Lunde

Lunden

Lysekloster

Lyssand

Lysøy

Lønningdal

Midthus

Midtsæter

Moberg Indre

Moberg Ytre

Mobergslien

Molda

Nordstraumen

Nordstrønen

Os

Osøyro

Rød Nedre

Rød Øvre

Røttingen

Røykenes

Salbuvik

Sanden

Sjøbøen

Skjeie

Skogen (Garvik)

Spansteigen (Heggland)

Sperrevik

Steindalsæter

Storum

Sundøy

Sælen

Særvoll

Særvollsvik (Viken)

Søfteland

Sørstraumen

Sørstrønen

Søvik

Tuen Indre

Tuen Ytre

Tveit

Tømmernes

Tøsdal

Ulven

Valle

Viken (Særvollsvik)

Økland

Øvredal

Øvreide

Åsen